Energiapositiivisten rakennusten edistäminen rahoituksen avulla -työpaja

EXCESS-projekti järjesti 28.1.2022 työpajan energiapositiivisten rakennusten rahoitusmahollisuuksista. Työpajassa esiteltiin viimeisimpiä havaintoja EU:n...

Publication Date: 17 Feb 2022

Author: Mia Ala-Juusela

See the whole resource