Energiapositiivisten rakennusten edistäminen rahoituksen avulla -työpaja

EXCESS-projekti järjesti 28.1.2022 työpajan energiapositiivisten rakennusten rahoitusmahollisuuksista. Työpajassa esiteltiin viimeisimpiä havaintoja EU:n Horisontti 2020 ohjelman rahoittamasta EXCESS-hankkeesta. Tämä nelivuotinen hanke tutkii, miten lähes nollaenergiataloista muokataan energiapositiivisia. Energiapositiiviset talot tuottavat enemmän energiaa kuin kuluttavat, ja mahdollistavat ylijäävän energian varastoinnin, tai hyödyntämisen ympäröivissä rakennuksissa. Muutos rakennussektorilla on välttämätön, jotta Euroopan tavoite olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä voidaan saavuttaa. Jotta energiapositiivisia rakennuksia kehitetään kestävästi ja yhteiskunnallisesti merkityksellisellä tavalla, on EXCESS-hankkeella vahva painopiste sidosryhmäyhteistyössä kaikilla neljällä demonstraatioalueella (Suomessa, Itävallassa, Belgiassa, Espanjassa).

Tilaisuudessa keskityimme olemassa oleviin rahoitusmekanismeihin eri sidosryhmien näkökulmasta. Työpajassa alan keskeiset suomalaiset toimijat keskustelivat siitä miten eri rahoitusinstrumenteillä voitaisiin edistää energipositiivisten rakennusten laajempaa leviämistä. 

Lyhyenä yhteenvetona työpajasta voi mainita, että moni kommenteista vahvisti aikaisempia havaintoja. Osallistujien kommenteissa korostui tarve selkeälle viestinnälle sekä lisätiedolle PEBien pitkäaikaisista hyödyistä. Saimme myös kiinnostavia ehdotuksia liittyen käytännön esimerkkien ja vertaistuen jakamisesta, esimerkiksi keskustelutapahtumien, “palvelupuhelimien” tai esimerkkimallien kautta. Osallistujat ehdottivat myös erilaisia kannustimia tahoille, jotka ovat valmiita sitoutumaan energiatehokkuuden merkittävään lisäämiseen. Esimerkiksi progressiiviset kannustimet, rahoituksen keskittäminen tiettyihin hankkeisiin, edulliset vihreät lainat, sekä verotuksella kannustaminen mainittiin mahdollisina keinoina PEBien laajemman käyttöönoton edistämiseksi.

Seuraavaksi työpajan tulokset yhdistetään muissa demomaissa järjestettyjen työpajojen kanssa: onko niissä yhtäläisyyksiä, ja mitkä ovat suurimpia eroja maiden välillä. Johtopäätökset esitetään lopulta projektin rahoitusmahdollisuuksia käsittelevässä raportissa.
 

Publication Date: 17 Feb 2022

Author: Mia Ala-Juusela